විදර්ශන කංචුකවල කතාව – ColomboType #06

ලංකාවේ පොත් කවර අතර විදර්ශන ප්‍රකාශන කවර වල විශේෂ අනන්‍යතාවක් තිබේ. දුටු ගමන් නමක් ගමක් දකින්නට පෙර අඳුනාගන්නට හැකි ඒ අනන්‍යතාව ගොඩනැගී ඇත්තේ චිත්‍රක නිර්මාණකරු දිනිදු සිරිවර්ධන සහ විදර්ශන ප්‍රකාශනහි ජනක ඉණිමංකඩ අතර වසර ගණනක සහසම්බන්ධයෙනි. ඒ පිලිබඳව සහ විදර්ශන පොත් කවර නිමවෙන ආකාරය ගැන සංවාදයක්, `විදර්ශන කංචුකවල කතාව`  නමින් නොවැම්බර් 28 දින සවස 6.30 සිට  අකුරු YouTube නාලිකාව හරහා සජීවී ව අප විකාශය කරන ලදී. මෙම සංවාද‌ය සඳහා  විදර්ශන ප්‍රකාශන අධිපති, ජනක ඉණිමංකඩ, ප්රවීන චිත්‍රක නිර්මාණ ශිල්පී, දිනිදු සිරිවර්ධන මෙන්ම සංවාදය මෙහෙය වීමට පැතුම් එගොඩවත්ත සහ ජනප්‍රිය ගමගේ යන මහත්වරුන් සහභාගී විය. 

එම වැඩසටහනේ පටිගත කිරීම පහතින් නරඹන්න