පළමු සිංහල මුද්‍රණ ඇසුරෙන් අලුත් සිංහල රුවකුරක් නිමැවුණු හැටි – ColomboType #07

ලංකාව තුල සිංහල මුද්‍රණය ඇරඹෙන්නේ 1737 වසරේ දී. ඒ මීට වසර 283 කට පෙර ලංකා ලන්දේසි මුද්‍රණාලය විසින්. එකී මුද්‍රණාලය විසින් මුද්‍රිත මුල් ලේඛණ ආශ්‍රයෙන් 2016 වසරේදී ජනක අත්තනායක සහ මූනියැක් සහයෝගයෙන් “ගෝල්” රුවකුර නිර්මාණය විය. මෙවර, ColomboType #007 තේමාව උනේ ඉතිහාසයෙන් බිහිවුණු මේ අලුත් රුවකුර.

Continue reading “පළමු සිංහල මුද්‍රණ ඇසුරෙන් අලුත් සිංහල රුවකුරක් නිමැවුණු හැටි – ColomboType #07”

විදර්ශන කංචුකවල කතාව – ColomboType #06

ලංකාවේ පොත් කවර අතර විදර්ශන ප්‍රකාශන කවර වල විශේෂ අනන්‍යතාවක් තිබේ. දුටු ගමන් නමක් ගමක් දකින්නට පෙර අඳුනාගන්නට හැකි ඒ අනන්‍යතාව ගොඩනැගී ඇත්තේ චිත්‍රක නිර්මාණකරු දිනිදු සිරිවර්ධන සහ විදර්ශන ප්‍රකාශනහි ජනක ඉණිමංකඩ අතර වසර ගණනක සහසම්බන්ධයෙනි. ඒ පිලිබඳව සහ විදර්ශන පොත් කවර නිමවෙන ආකාරය ගැන සංවාදයක්, `විදර්ශන කංචුකවල කතාව`  නමින් නොවැම්බර් 28 දින සවස 6.30 සිට  අකුරු YouTube නාලිකාව හරහා සජීවී ව අප විකාශය කරන ලදී. මෙම සංවාද‌ය සඳහා  විදර්ශන ප්‍රකාශන අධිපති, ජනක ඉණිමංකඩ, ප්රවීන චිත්‍රක නිර්මාණ ශිල්පී, දිනිදු සිරිවර්ධන මෙන්ම සංවාදය මෙහෙය වීමට පැතුම් එගොඩවත්ත සහ ජනප්‍රිය ගමගේ යන මහත්වරුන් සහභාගී විය. 

එම වැඩසටහනේ පටිගත කිරීම පහතින් නරඹන්න

Continue reading “විදර්ශන කංචුකවල කතාව – ColomboType #06”

Colombo Type #004: A Day Typography Workshops

Fourth edition of Colombo Type was held on Sunday the 1st of July 2018 at 2.30pm onwards in Royal Asiatic Society of Sri Lanka, Colombo (1st Floor – Mahaweli Center). 

The event included two of the much awaited workshops by Dr. Sumanthri Samarawickrama, senior lecturer at the Department of Integrated Design, University of Moratuwa, and Mahinda Bandara, lecturer at the Department of Visual Communication Design, Faculty of Visual Arts, University of Visual and Performing Arts.

Continue reading “Colombo Type #004: A Day Typography Workshops”

ColomboType 002 – Type, technology and design

PRESENTATIONS

  • ‘Typography as the idea in advertising’ .
    Russell Miranda, Art Based Creative Director (Executive) at Dentsu Grant Group
  • ‘Latest developments in Sinhala fonts and typography; beyond the Unicode problem’
    Pathum Egodawatta, Type designer, typographer and researcher
  • ‘From images to text; Sinhala optical character recognition’
    Chamila Liyanage, Senior Research Assistant at UCSC