විදර්ශන කංචුකවල කතාව – ColomboType #06

ලංකාවේ පොත් කවර අතර විදර්ශන ප්‍රකාශන කවර වල විශේෂ අනන්‍යතාවක් තිබේ. දුටු ගමන් නමක් ගමක් දකින්නට පෙර අඳුනාගන්නට හැකි ඒ අනන්‍යතාව ගොඩනැගී ඇත්තේ චිත්‍රක නිර්මාණකරු දිනිදු සිරිවර්ධන සහ විදර්ශන ප්‍රකාශනහි ජනක ඉණිමංකඩ අතර වසර ගණනක සහසම්බන්ධයෙනි. ඒ පිලිබඳව සහ විදර්ශන පොත් කවර නිමවෙන ආකාරය ගැන සංවාදයක්, `විදර්ශන කංචුකවල කතාව`  නමින් නොවැම්බර් 28 දින සවස 6.30 සිට  අකුරු YouTube නාලිකාව හරහා සජීවී ව අප විකාශය කරන ලදී. මෙම සංවාද‌ය සඳහා  විදර්ශන ප්‍රකාශන අධිපති, ජනක ඉණිමංකඩ, ප්රවීන චිත්‍රක නිර්මාණ ශිල්පී, දිනිදු සිරිවර්ධන මෙන්ම සංවාදය මෙහෙය වීමට පැතුම් එගොඩවත්ත සහ ජනප්‍රිය ගමගේ යන මහත්වරුන් සහභාගී විය. 

එම වැඩසටහනේ පටිගත කිරීම පහතින් නරඹන්න

Continue reading “විදර්ශන කංචුකවල කතාව – ColomboType #06”

Akuru Celebrating Literary Month

Reading is one of the most essential and indispensable skills of human life. It enriches our knowledge as well as our creativity. This is why the month of September is celebrated as The Literary Month. It’s when all the book fairs and literary festivals happen in and around Colombo. As reading, literature and language are all supported by Akuru (letters) we found it only fitting to join in on the celebrations with our own series of events. 

‘Akuru Celebrating Literary Month’, was a successful series of online and offline events celebrating language, literature and letters. Every weekend of September had its own thrilling affair; 

Continue reading “Akuru Celebrating Literary Month”

Colombo Type #004: A Day Typography Workshops

Fourth edition of Colombo Type was held on Sunday the 1st of July 2018 at 2.30pm onwards in Royal Asiatic Society of Sri Lanka, Colombo (1st Floor – Mahaweli Center). 

The event included two of the much awaited workshops by Dr. Sumanthri Samarawickrama, senior lecturer at the Department of Integrated Design, University of Moratuwa, and Mahinda Bandara, lecturer at the Department of Visual Communication Design, Faculty of Visual Arts, University of Visual and Performing Arts.

Continue reading “Colombo Type #004: A Day Typography Workshops”